Ιδιωτικές κατοικίες

Επαγγελματικοί χώροι

Χώροι στάθμευσης/Parking

Αγοραπωλησίες Ακινήτων

Διατίθενται οικίες,επαγγελματικοί χώροι και χώροι στάθμευσης είτε για μίσθωση είτε για πώληση.